ساماندهی فروشگاه های اینترنتی

logo-samandehi

به استناد نمادهای فوق کلیه فعالیت های این سایت قانونی بوده و خرید از ان کاملا مطمئن و تایید شده می باشد

انواع زعفران
زعفران نتاسف

جام جم بازرگان پیشرو یکی از فعالترین شرکت های بازرگانی در ایران است که با هدف فعالیت در زمینه های صادرات و واردات مواد غذایی در سال 1386 شمسی تأسیس شد.

این شرکت با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری در صنعت زﻋﻔﺮان و افتتاح کارخانه فرآوری زعفران در سال 1393 در شهرک صنعتی توس واقع در مشهد (مرکز زعفران ایران) و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ نتاسف netasaff در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ها...

جام جم بازرگان پیشرو یکی از فعالترین شرکت های بازرگانی در ایران است که با هدف فعالیت در زمینه های صادرات و واردات مواد غذایی در سال 1386 شمسی تأسیس شد.

این شرکت با ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری در صنعت زﻋﻔﺮان و افتتاح کارخانه فرآوری زعفران در سال 1393 در شهرک صنعتی توس واقع در مشهد (مرکز زعفران ایران) و ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ نتاسف netasaff در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی های ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد مطابق با نیازها و سلایق مشتریان، ﺑﺮ آن اﺳﺖ تا زعفران اصیل اﯾﺮاﻧﯽ را با بهترین کیفیت به دست مصرف کنندگان در ایران و سایر نقاط جهان برساند.

ارتقاء جایگاه برند زعفران ایران در دنیا، توجه همزمان به مقوله کیفیت و بسته بندی و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزان در زﻣﯿﻨﻪ کاشت، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف جام جم بازرگان پیشرو در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء محصول زعفران به عنوان ﻃﻼی ﺳﺮخ اﯾﺮان است. از این رو، این شرکت با ایجاد کارخانه، تولید و بسته بندی زعفران را در محیطی مجهز و مدرن به مساحت 1300 متر مربع آغاز کرد. در این کارخانه فرآوری، بسته بندی و صادرات انواع زعفران بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی انجام می گیرد.

این شرکت با تولید و تهیه بهترین نوع محصول زعفران و عرضه آن در اوزان و بسته بندی های بسیار متنوع سعی در برآوردن تمامی سلایق و نیازهای مصرف کنندگان در سرتاسر جهان دارد. تمامی مراحل بسته بندی در این کارخانه توسط سیستم های دقیق و افراد آموزش دیده و مجرب انجام می گیرد.

بیشتر

زعفران نتاسف 7 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 7 از 7 آیتم