انواع زعفران
زعفران تروند

زعفران تروند در سال 1375 هجری خورشید با هدف تحقیقات، فرآوری بسته بندی و صادرات زعفران در خاک قائنات متولد شد

در  آبان ماه سال 1381 همزمان با برگزاری اولین جشنواره ملی زعفران، اولین مجتمع بین المللی و واحد اصولی سورت، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران با نام شرکت تروند زعفران قاین درکنار مزارع زیبای زعفران راه اندازی شد.

اکنون گروه کشاورزی و زعفر...

زعفران تروند در سال 1375 هجری خورشید با هدف تحقیقات، فرآوری بسته بندی و صادرات زعفران در خاک قائنات متولد شد

در  آبان ماه سال 1381 همزمان با برگزاری اولین جشنواره ملی زعفران، اولین مجتمع بین المللی و واحد اصولی سورت، فرآوری، بسته بندی و صادرات زعفران با نام شرکت تروند زعفران قاین درکنار مزارع زیبای زعفران راه اندازی شد.

اکنون گروه کشاورزی و زعفران کاری صنایع تبدیلی و تکمیلی تروند زعفران قاین با بیش از دو هزار عضو کشاورز تامین کننده در بیش از 35 کشور جهان حضور فعال دارد کیفیت زعفران تروند از شهرت جهانی در بازارهای صادراتی زعفران ایران برخورداراست و موفقیت های کسب شده در سال های اخیر گواه این مهم می باشد.

بیشتر

زعفران تروند 6 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 6 از 6 آیتم