حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند.

 شما هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند.

ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید تا در هزینه های ارسال صرفه جویی شود ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و هزینه پستی برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد.

بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند