پیگیری سفارشات
جهت مشاهده اطلاعات سفارش خود کد پیگیری سفارش را وارد نمایید:

 در نظر داشته باشید کد پیگیری همان کد مرجع سفارش می باشد 

مثال : 987654321

 جهت پیگیری بیشتر و مطلع شدن از وضعیت مرسوله پستی با رفتن به  این  لینک 

 و وارد کردن کد 24 رقمی مرسوله از اخرین وضعیت بسته پستی مطلع شوید 

توضیح : کد 24 رقمی در ردیف 5 درج شده و بعد از وارد کردن مرجع سفارش قابل نمایش است